PHÒNG TRƯNG BÀY

Showroom CMC Plaza (đã chuyển sang Showroom Lý Thường Kiệt)

79B Lý Thường Kiệt (CMC Plaza), Phường 8
Quận Tân Bình, TP. HCM
Tel: (84-8) 6293 5018
Fax: (84-8) 6265 2707
showroom_cmc@htcwindow.vn